Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Revizemi elektrických zařízení se zabývám od r.2000 v rámci celé jižní Moravy.

V současnosti provádím:

výchozí i pravidelné revize elektrických instalací do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu

výchozí revize ochrany před bleskem a přepětím dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2:2011

pravidelné revize hromosvodů zhotovených dle ČSN 34 1390:1969

Po provedené revizi budete vědět v jakém stavu je Vaše instalace či spotřebič. Revize elektro zpravidla odhalí možné příčiny poškození elektrozařízení dříve, než k němu dojde, a tím předejdete nepříjemným problémům. Revizemi ušetříte náklady za opravu a pořizování nových elektrozařízení. Ty jsou většinou daleko nákladnější než cena vlastní revize. 

Provádění revizí elektrických instalací, spotřebičů a zařízení u podnikajících subjektů vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Kontrolní orgány při nepředložení revizní zprávy Vám mohou udělit finanční pokutu. Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však v souladu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, vhodné, účelné a žádoucí tyto revize provádět. Při výměně nájemníků nebo majitelů se důrazně doporučuje. Pro byty obydlí a příbytky se doporučuje revizní lhůta 5 roků. V případě požáru, nebo úrazu el. proudem, Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí v souladu s uzavřenou smlouvou, pokud nepředložíte platnou revizní zprávu.

Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí

Pokud ve svém zaměstnání nebo ke svému podnikání používáte elektrický spotřebič, máte povinnost provádět kontroly a revize. Revize elektrických spotřebičů a nářadí se řídí Českou technickou normou ČSN 33 1600 ed.2.:2009. Skupiny spotřebičů a lhůty revizí (spotřebiče a el. nářadí při používání držené v ruce mají poloviční lhůtu revizí)

skupina A

před vydáním provozovateli nebo uživateli

spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli

skupina B

1x za 6 měsíců

spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělství… )

skupina C

1x za 24 měsíců

spotřebiče užívané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

skupina D

1x za 24 měsíců

spotřebiče užívané ve veřejně přístupných prostorách ( školy, kluby, hotely, internetové kavárny..)

skupina E

1x za 24 měsíců

spotřebiče používané při administrativní činnosti

Rychlý kontakt

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Můžete využít kontaktů níže nebo využijte formulář.

Zdeněk Beránek

Březina 84, 679 05, p. Křtiny

mobil: 733 330 633
email: elbex@seznam.cz

Zobrazit oprávnění
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.